Ediția 2010

În februarie 2010 am dat startul primei ediții Liga AC LABS. Acest proiect a fost adresat studențiilor din Facultatea de Automatică și Calculatoare și studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicați. Au avut posibilitatea de a participa la proiect studenți atât de la ciclul licență cât și din ciclul masterat.

Prin Liga AC LABS ne-am propus sa creăm o punte de legătură între companiile de IT din Timișoara și studenți.

Perioada de promovare a proiectului a început în decembrie 2009, iar înscrierile în ianuarie 2010. Ne-am promovat prin afișe, flayere, site și prin plasmele din interiorul corpului Electro. Ca urmare, s-au înscris 479 de studenți.

Partenerii noștri la prima ediție eu fost:

  • Continental Automotive
  • BitDefender
  • Microsoft Student Parteners
  • SoftBuild
  • Proactive Communication

Primele patru firme sunt în domeniul IT și au oferit posibilitatea deprinderii unor noi abilități practice, iar cea din urmă s-a axat pe dezvoltarea de soft skills.

Fiecare companie a stabilit durata laboratoarelor practice, acestea desfășurându-se atât în Corpul Electro, sala A107b, cât și la sediul companiilor.

discordLogo