SystemEngineering. Understand the engineering of tomorrow

Companie: Continental Automotive România

Ore: 2/săptămână

Număr de locuri laborator: 12

Descriere: Specificul System Engineering-ului este că presupune o abordare interdisciplinară, fiind în permanent contact cu oamenii din software, hardware, mecanică și testare. Cu așa o diversitate mare, oportunitățile de dezvoltare sunt infinite iar laboratorul nostru îți va demonstra acest lucru.

Domeniu: #Engineering #SystemEngineering #SystemRequirement #SystemArchitecture

Obiective:

Obiectivul principal este acela de a crea cerințe de sistem, care vor sta la baza implementării și testării produsului. Plecând de la specificațiile clientului, dar și de la standardele din domeniul automotive, vom deriva cerințe de sistem pe care le vom revizui împreună cu disciplinele (hardware, software, mecanica, testare). Vom analiza și diferite tipuri de elemente arhitecturale cum ar fi diagramele, care ne ajută să vizualizăm sistemul și interacțiunea acestuia cu alte sisteme sau cu mediul înconjurător. Scopul final este acela de a înțelege cum funcționează sistemul nostru pe mașina reală, dar și de a vedea importanța rolului de System Engineer în cadrul unui proiect.

Teme:

# Rolul și activitățile unui System Engineer – vom pătrunde în tainele acestui rol și vom răspunde la întrebări precum: ce presupune el?; de ce este esențial pentru proiect?; cum își desfășoară activitatea? # System Requirement Engineering – această team va dezvălui mai multe despre job-ul în sine și despre sistemul/produsul nostru. Ce este sistemul? Care este contextul? Ce funcții are? # Requirement Elicitation – care e de fapt practica cercetării și descoperirii cerințelor unui sistem de la utilizatori, clienți și alte părți interesate. Așadar, vom descoperi împreună de unde putem “colecta cerințe" # Requirement Derivation - odată pătrunși în lumea System Requirement Engineering-ului vom transforma dorințele, cerințele, nevoile, așteptările clientului (adesea vagi sau nespecificate) în cerințe de sistem usor de înțeles, de implementat și de testat. Pentru a face acest lucru, ne vom familiariza cu regulile scrierii corecte a requirement-urilor. # Traceability – Am scris cerințele, dar cum vedem dacă acestea au fost implementate de către discipline sau testate? Cum ne asigurăm că îndeplinim toate cerințele clientului? # Elemente arhitecturale – Deoarece abordarea interdisciplinară aplicată de ingineria sistemelor joacă un rol cheie în domenii tehnice, orientate spre proces, vom face cunoștință și cu reprezentarea grafică a sistemului. Vom înțelege concepte arhitecturale pentru componente din automotive.

Metoda de selecție:
Test

Cerințe:

# Abilități analitice (gândire logică, abordare sistematică, capabilitatea de a abstractiza și simplifica, recunoașterea riscurilor și interdependențelor unui sistem) # Cunoștințe de bază din domenii tehnice (electronică, telecomunicații, calculatoare, informatică, etc.) # Abilități sociale (spirit de echipă, proactivitate, comunicare eficientă, responsabilitate) # Limba engleză

discordLogo