Software Development in Automotive

Companie: ZF Group - Timisoara Engineering Center

Ore: 2/săptămână

Număr de locuri laborator: 12

Domeniu: Dezvoltare Software pentru domeniul Automotive

Obiective:

• Introducere în dezvoltarea software specifică domeniului automotive;

• Familiarizarea studenților cu principalele metode, tehnici, procese și limbaje utilizate în dezvoltarea software high-level și low-level;

• Implementarea a două proiecte software, unul folosind tehnologia .NET, iar cel de-al doilea utilizând tehnologia embedded.

Teme:

Procese și normative utilizate în domeniul siguranței în automotive

Scurtă introducere în ISO26262 și în Autospice cu detalii despre aplicarea procesului de dezvoltare V-Cycle.

Managementul Proiectelor Software și gestionarea cerințelor

Procese, metode, tehnici și instrumente utilizate în Managementul Proiectelor Software. Gestionarea cerințelor – concepte teoretice si definirea cerințelor pentru proiectele ce vor fi implementate.

Achiziții de date

Folosind o masină echipată cu un sistem de control al stabilității se vor experimenta anumite manevre exemplificative și se vor înregistra date din ECU, totul sub supravegherea și asistența unor ingineri specializați.

Implementarea unui proiect software

Împărțirea în două echipe și realizarea a două proiecte:

Aplicație embedded

Realizarea unei prize controlabile care să faciliteze deconectarea unui echipament de la curent electric, fără să mai fie necesară deplasarea pană la acesta. Proiectul constă în două părți: una hardware care implică modificarea unei prize obișnuite cu ajutorul unor echipamente de automatizare precum Arduino, relee etc. și o parte software pentru realizarea unei interfețe grafice, interconectate cu partea hardware.

Aplicație desktop utilizând tehnologia .NET

Dezvoltarea unei aplicații desktop, folosind C#, pentru analiza manevrelor înregistrate într-un autovehicul. Aplicația va putea filtra măsurătorile și semnalele în funcție de un set de reguli definit de fiecare utlizator.

Prezentarea proiectului. Concluzii și pași următori

Prezentarea proiectelor către o echipă internă, feedback, concluzii și pași următori.

Metoda de selecție:
Test tehnic scris + CV

Cerințe:

  • Cunoștințe de programare, indiferent de limbaj 
  • Concepte de programare orientată pe obiecte
  • Interes pentru tehnologie
  • Abilități de comunicare în limba engleză.