Smart System testing in automotive

Companie: Continental Automotive România

Ore: 2/săptămână

Număr de locuri laborator: 12

Descriere: Cuvintele cheie ale acestui laborator sunt: cerințe, tehnici, testbench, ECU, automatizare, validare, vehicul și...TU! Rezultatele bune depind de tine și de strategia pentru testare. Te vom învăța tot ce trebuie să știi pentru ca soluțiile validate de tine să funcționeze fără erori.

Domeniu: #Engineering #System Testing #Automation #Vehicle Testing

Obiective:

Obiectivul principal este identificarea erorilor (hardware sau software) din autovehiculele aflate în dezvoltare. Plecând de la cerințele de sistem, vom dezvolta testele necesare pentru a acoperi toate scenariile de test posibile, utilizând metode și tehnici de testare specifice activității noastre din domeniul automotive. După ce am dezvoltat testele, avem nevoie să dezvoltăm împreună și strategia de testare aplicabilă produsului testat, iar în următorul pas o să implementăm un mini-testbench pe care îl vom folosi la validarea și automatizarea testelor create.

Teme:

# Cerințele de proiect – vom folosi cerințe de proiect reale pentru a înțelege cum funcționează sistemul nostru și cum putem testa produsul. # Tehnici de testare – cu ajutorul metodelor și tehnicilor de testare prezentate vom putea deriva teste complexe care să ne ofere certitudinea unui produs lipsit de probleme. În funcție de complexitatea sistemului vom identifica și folosi tehnicile de testare care ne asigură cea mai mare rată de identificare a problemelor. În acest scop ne va ajuta dezvoltarea și aplicarea unei strategii de testare inteligentă și adaptabilă cerințelor din proiect; # Realizare unui testbench – odată finalizate și verificate, testele noastre trebuie executate într-un mediu experimental numit “testbench” care ne permite controlarea funcționalităților disponibile la nivel de produs. Acest mediu experimental necesită, pentru construcție și manipulare, atât cunoștințe de electronica, cât și de programare; # Realizare ECU-ului și integrarea lui pe testbench – pentru a putea testa cerințele de proiect este nevoie ca acestea să fie implementate la nivel software și, ulterior, scrise într-un echipament hardware (microcontroller). Odată finalizată implementarea, vom trece la integrarea componentei pe testbech și vom începe executarea testelor; # Automatizarea Testelor – pentru a reduce timpul necesar unei validări de produs se impune automatizare testelor create. Pentru acest lucru se pot folosi diverse limbaje de programare ca Python, C, C# și multe altele. # Pregătirea raportului de validare și modalități de investigare a problemei găsite – fiecare validare se va termina prin prezentarea unui raport de validare și explicarea către echipa de dezvoltare a modalităților în care se pot reproduce problemele. Această etapă poate deveni complicată dacă nu este structurată adecvat; # Vehicle Test – în această ultimă etapă vom vedea ce înseamnă testarea la nivel de mașină și de ce echipamente avem nevoie pentru a îndeplini cu succces acest lucru.

Metoda de selecție:
Test

Cerințe:

# Bazele electronicii: recunoașterea componentelor electronice pe o schemă și cunoștințe elementare de funcționare a componentelor electronice (diode, tranzistore, rezistențe, relee); # Cunoștințe de bază ale unui limbaj de programare (C, C#, Phyton): algoritmică de bază & reprezentări numerice (Binary, Decimal, Hexadecimal); # Dorința de a învăța și de a experimenta😊

discordLogo