Deep Learning in automotive industry

Companie: Veoneer

Ore: 3/săptămână

Număr de locuri laborator: 12

Domeniu: Automotive

Obiective:

Familiarizarea cursanților cu algoritmii de detecție.

Teme:

În ultimii 6 ani, industria deep learning a crescut foarte rapid. Pentru a obține performanțele cele mai bune în diferite probleme precum clasificarea, segmentarea și recunoașterea de obiecte, foarte multe cercetări au fost făcute în această direcție.
Tehnologiile abordate:

Pentru rețele neuronale: Keras, Tensorflow

Pentru procesarea de imagini și implementarea algoritmilor: OpenCv , Python

Pe parcursul laboratorului veți avea ocazia să lucrați, la alegere, la următoarele proiecte:

HumanPose and Face Detection with CNN's

Sau

Pedestrian Detection on NightVision images.

Metoda de selecție:
Test tehnic, Interviu

Cerințe:

  • Algebră Lineară (basic)
  • Analiză matematică (derivate, basic)
  • Python/Mattlab (basic)
  • Opțional: OpenCv, Keras, Tensorflow (basics)